تاريخ : دوشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۱ | 22:44 PM |(نوسه ر) نویسنده : شهرام شیخ اسماعیلی(ژیار)


از سال ۱۰۰۶ هجری قمری که شاهوردی عباس آخرین اتابکان لر کوچک به دستور شاه عباس اول صفوی در سیمره به قتل رسید و به حکومت اتابکان لر کوچک در پیشکوه و پشتکوه خاتمه داده شد، ایران عصر صفوی به چهار ایالت والی نشین چون عربستان، لرستان، کردستان و گرجستان و ۳۶ بیگلربیگی نشین تقسیم گردید و حکومت کردستان همچنان در اختیار خاندان اردلان با عنوان والی قرار گرفت.


خلاصه ی تاریخ(میژوویی: کردستان, خاندان اردلان, حکومت های کرد, سنندج

ادامه مطلب(دریژه ی هه یه)
تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۱ | 10:1 AM |(نوسه ر) نویسنده : شهرام شیخ اسماعیلی(ژیار)
پرش به: ناوبری، جستجو
افشاریان (سلسلهٔ افشار)
پادشاهی

 
۱۱۴۸/۱۷۳۶۱۱۶۳/۱۷۹۶
 

 
پرچم نشان نظامی
پهناوری پادشاهی افشاریان
پایتخت مشهد, استرآباد
زبان‌(ها) فارسی
دین اسلام تشیع
ساختار سیاسی پادشاهی
شاه
 - ۱۱۴۸-۱۱۶۰ نادرشاه

عادل‌شاه

ابراهیم‌شاه

شاهرخ‌میرزا
تاریخچه
 - تأسیس ۱۱۴۸/۱۷۳۶
 - انقراض ۱۱۶۳/۱۷۹۶

افشاریان، نام دودمانی ایرانی است که بر ایران حکومت کرد. بنیادگذار این دودمان نادرشاه افشار بود.

نادرشاه از طایفه کوچک قرخلو از ایل افشار است و افشارها دسته ای هستند از ترکمانان که مقارن تسلط مغول بر ترکستان از آن دیار مهاجرت کرده در آذربایجان متوطن شدند و در این سرزمین بودند تا انکه شاه اسماعیل ایشان را کوچانده در ابیورد خراسان مقیم نمود.ایل افشار روزهای تابستان را ابیورد و زمستان را در دستجرد از محال دره‌گز به سر می‌بردند و در همین محل است که نادر در محرم سال ۱۱۰۰ به دنیا آمد و به همین دلیل نادر پس از آن در انجا عمارتی ساخت و دستجرد را مولودخانه نامید. [۱]

محتویات


خلاصه ی تاریخ(میژوویی: افشاریه

ادامه مطلب(دریژه ی هه یه)
تاريخ : چهارشنبه هشتم آذر ۱۳۹۱ | 22:47 PM |(نوسه ر) نویسنده : شهرام شیخ اسماعیلی(ژیار)
پرونده:Afsharid1736-1802-fa.svg


خلاصه ی تاریخ(میژوویی: افشاریه

ادامه مطلب(دریژه ی هه یه)
  • دانلود فیلم
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ